gammon82:

[^perdo] -> [^gammon82]
2017/08/31 10:57:07 przez www, 0