gliniany:

[^qmack] #płaku #blabdnia
2018/01/24 18:29:16 z 'London' przez www, 0