gliniany:

[^ochdowuja] #płaku
2018/01/08 14:36:26 z 'London' przez www, 0