gliniany:

[^wiq] #szloch cc ^porzeczek
2018/01/11 22:24:24 z 'London' przez www, 0