rmikke:

[^porzeczek] Drumla jest prostsza niż schemat cepa...
2018/01/13 00:04:48 przez m.blabler, 0