rmikke:

[<usunięty>] To pewnie dlatego, że posługują się bronią głatkolufową.
2018/03/13 15:30:45 przez www, 0