sitc:

[^kasicak] -> [^sitc] #merikotki Blab zadny wrazen! ;)
2018/05/17 15:48:27 przez www, 0