gliniany:

[<usunięty>] w Polsce #niemazaco
2018/06/13 17:55:15 z 'London' przez www, 1

Lubią to: ^janekr,