kelia:

[<usunięty>] To u nas w firmie lata 80 - system papierowych wniosków urlopowych. Najpierw podpis przełożonego, a potem on to zanosi do kadr. ;)
2018/06/13 17:50:08 przez www, 0 , 3

Reakcje: [^kelia], [^fel], [^janekr],