dzierzba:

[^pagan] matematyk <3
2018/12/06 13:49:58 przez www, 0