boni01:

[<usunięty>] Witaj w moim świecie, coraz więcej dostawców czysto przemysłowego IT trenuje pierdolca w tym rodzaju. A teraz wyobraźmy sobie, że na czymś takim, obłożonym bibliotekami zajumanymi CHGW skąd, chodzi reaktor czy grid.
2019/01/11 13:20:40 przez www, 0