gammon82:

:-( #exitus
2018/11/03 13:34:30 przez www, 0 , 1

Reakcje: [^wiq],