gliniany:

[^porzeczek] #rzyg
2019/04/10 14:02:25 z 'London' przez www, 0 , 1

Reakcje: [^janekr],