pagan:

[<usunięty>] #płaku
2019/01/31 12:05:43 przez www, 0