rmikke:

[<usunięty>] Jak poznajesz, że to #OSM?
2019/07/10 12:13:14 przez www, 0 , 1

Reakcje: [^rmikke],