kociokwik:

[<usunięty>] nope. Tango down
2019/07/11 21:22:50 przez m.blabler, 0