gliniany:

[^ister] #płaku
2019/07/11 13:28:23 z 'London' przez www, 0