gammon82:

[^malalai] eutrofizacja, anoksja, beztlenowce, siarkowodór, zgon
2019/05/25 17:53:28 przez www, 0 , 1

Reakcje: [^malalai],