gammon82:

[^agg] tzn. nie z odzysku (nie zlewana znad preparatów)?
2019/06/12 07:51:53 przez www, 0 , 1

Reakcje: [^agg],