kocimokiem:

[^merigold] :D
2019/06/12 09:55:49 przez www, 0