rmikke:

[<usunięty>] [^finka] #zkokpitu
2019/06/13 13:13:39 przez www, 0