rmikke:

"Dzięki routerowi Wifi nie jest pani związana żadnymi kablami, może się pani swobodnie poruszać po mieszkaniu." Zła wizja od #joemonster
2010/07/13 23:28:32, 0