wasaty:

//blabler.pl/s/im-11570333 //blabler.pl/s/im-11570355 Awww. Ale masz wcześniejszą korespondencję do zacytowania, prawda?
2009/06/23 11:39:13, 0