janekr:

//blabler.pl/s/im-1211710607 Fcuk. Moi krewni wśród sygnatariuszków.
2012/05/23 15:09:58, 0