wasaty:

//blabler.pl/s/im-1243297497 Nie dawaj, nasypałem pełną michę przed 5, jak wstałem.
2012/06/07 08:50:03 przez www, 0