malalai:

//blabler.pl/s/im-131867293 ciebię?!?!? ciebiE, do diabła! oraz naślĘ, nie naślE #grammarnazi
2010/08/07 22:08:27, 0