steev:

//blabler.pl/s/im-144490875 żeby się mogło mylić z serem.
2010/08/23 14:05:43, 0