janekr:

Czy każde spotkanie miłośników literatury musi skończy się wzajemnym pokazywaniem sobie kindli (sensu largo) w kąciku?
2012/11/28 09:06:22, 0