lavinka:

//blabler.pl/s/im-1674714837 #parser szczekać oraz widzę tu pewne #grammarnazi ;)
2013/05/01 23:32:40, 0