blah:

//blabler.pl/s/im-16756531 Inauguracja jesiennej deprechy?
2009/09/24 17:05:19 przez xmpp, 0