wasaty:

Szuflowanie śniegu cd.
2010/12/02 08:22:05, 0