ktancula:

#gtd włączam dzisiaj #nowdothis (pisałem o tym tu: [blip.pl] a ten przemówił do mnie po Polsku! Thx to: ^mrcichy (który zrobił wersję PL)
2008/08/06 08:43:16, 0