kocimokiem:

//blabler.pl/s/im-359638567 przy lutowaniu też. #zprodukcji
2011/02/25 22:54:21, 0