artcan:

Cóż tak to już jest, że zacząłem traktować każdy dzień mojego życia jakby to miał być już mój ostatni #wstydliwewyznania
2010/02/18 16:34:15, 0