attraktiv:

#drogiblipie dlaczego kasjerki w sklepie przy kasowaniu czteropaka piwnego używają kodu z puszki zamiast kodu z opakowania czteropakowego?
2011/04/21 19:53:49, 0