wasaty:

//blabler.pl/s/im-47739440 Mają Touch HD2, ale tylko dla firm...
2010/02/24 14:16:27, 0