wasaty:

Nowy, wspaniały (ty)dzień. Przynajmniej słoneczko ładne.
2010/03/08 08:08:33, 0