wasaty:

Kawa zaliczona, za chwilę zaczynamy pierwsze dzisiaj zajęcia.
2010/03/10 09:02:30, 0