gammon82:

> I myślę, że atmosferę i okrucieństwo wojny z punktu widzenia zwykłego żołnierza to jednak oddają"
2011/09/20 13:41:41, 0