gammon82:

//blabler.pl/s/im-717158475 p.s. wczoraj jednego topiliśmy, też nie udało się
2011/09/20 13:47:56, 0