gammon82:

//blabler.pl/s/im-717160621 dawałem ci ja niegdyś, ale to była inna epoka
2011/09/20 13:48:59, 0