gammon82:

//blabler.pl/s/im-717160365 "Czymże jest porucznik rezerwy wobec nieskończoności Wszechświata?"
2011/09/20 13:51:38, 0