gammon82:

//blabler.pl/s/im-717167101 mogłoby ścianę kupą smarować
2011/09/20 13:53:08, 0