wasaty:

//blabler.pl/s/im-73881429 Prawie upał. Duszno i porno.
2010/05/05 09:14:58, 0