wasaty:

//blabler.pl/s/im-97829213 Tja, tylko niektórym widać implanty.
2010/06/17 16:32:39, 0