gliniany:

[^inka44] [^szpro] #gmta
2014/09/16 10:37:29 z 'London' przez www, 0