rmikke:

[^deli] [^rmikke] fsęsie, że gdyby bardzo chcieli zamknąć hjakąś ofertę przed upływem terminu zawartych umów, to mają obowiazek umozliwić takie odstąpienie.
2019/08/13 13:47:03 przez www, 0