gliniany:

[^gliniany] #samoblab, #pokaglinianego
2019/09/20 19:30:11 z 'London' przez m.blabler, 0