gammon82:

#exitus
2020/01/14 12:00:22 przez www, 0