gammon82:

[^szpiegu] potwierdzam lecz aczkolwiek wszakoż -> [^gammon82]
2020/04/15 06:40:04 przez www, 1

Lubią to: ^szpiegu,